fbpx

 

 

Uncut News Hungary??

A Qanon átverés, azaz a bolsevik "Bizalom Hadművelet" újracsomagolva

Akik azt gondolják, hogy ebben a világban spontán történnek dolgok és az események véletlenszerűen következnek be annak megfelelően, hogy melyik ország kormánya éppen mit és hogyan cselekszik, az sajnos téved.
Akik ismerik a mélyebb történelmet, mert szánnak időt annak kutatására, figyelnek azokra a részletekre is, amikre a mainstream oktatás nem fektet hangsúlyt, azokat nem olyan könnyű átverni, mint a Q híveket. Akik pedig ennél is tovább mennek és leásnak a mélyére, a józan paraszti eszüket használva képesek elengedni a tanult dogmákat, azok pontosan tisztában vannak azzal, hogy a világunk egy minden részletében pontosan megtervezett és irányított világ. Ráadásul régóta. Véletlenek nincsenek, a történelem tervezett és pontos menetrendet követ. Világszintű változásokra, társadalmi rendszerek átalakítására megvannak az adott sémák, amiket rendszeresen fel lehet használni. Az emberi psziché egyik leggyengébb pontja a hiszékenység és a feledékenység. Ezekre alapozva az embert gyakorlatilag korlátlan manipulációnak lehet kitenni.

A mostani világunk egy nagy átalakulás, átváltozás előtt áll, ami már el is kezdődött egy ideje. Az embereket, akár az üstben főzött békát, lassan melegítik, és mire észbe kapnának, már készre is főzték őket. Pont, mint azt a bizonyos békát. Az ENSZ Agenda21/30, a Schwab féle Great Reset nem is titkolja, hogy egy olyan Új Világrend van kialakulóban, aminek az alapja a kommunizmus lesz.

Csakhogy az emberiség egy kisebb része rendelkezik azzal a racionális gondolkodással, hogy leleplezze ezeket a projekteket és akár ellen is álljon annak. Akár fizikailag is. A mindenkori hatalom azonban rájuk is gondol és a jobboldali, nemzeti gondolkodású, nacionalista beállítottságú réteget is megpróbálja kontroll alatt tartani úgy, hogy az lényegében nem is tud arról, hogy pont az ellenség vezeti. A hatalomnak fontos, hogy a vezető szerepet betöltő ellenállókat kontroll alatt tartsa, majd időben leszámoljon vele.

 

 

Mi ennek a legegyszerűbb módja?

Nos az, ha létrehozunk egy a háttérben rejtetten működő ellenálló csoportot, amiről azt állítjuk, hogy a rendszer ellen harcol. A mainstream média segítségével óvatosan "bereklámozzuk", pont annyira, hogy az eljusson a megfelelő helyekre, személyekhez. Nagyon fontos, hogy ennek az ellenálló csoportnak a kezdeti kommunikációja meggyőző legyen, ezért olyan információkkal kell szolgálnia az emberek felé, amelyeknek a valóságtartalma meggyőző, így azok hinni fognak benne. Az így megnyert embereket utána sokkal könnyebb irányítani még akkor is, ha a későbbi információk már nem annyira reálisak. Ezt nevezzük PSYOP-nak (Psychological operations), azaz pszichológiai hadviselésnek.

Nem térünk ki részletesen a Q-ra és a Qanon-okra, ezeket mára mindenki ismeri. 2017-től szivárogtat információkat politikusi és elit körökről, főleg azok leleplezéseiről vált ismertté. Sikeresen elhitette az emberekkel, hogy létezik egy politikai, katonai magas körökből álló csoport, akik a háttérből küzdenek a bevezetni és megvalósítani kívánt rendszer ellen. A "Fehérkalapos"-okként is ismert társaság állítólag katonai akciókat hajt végre a háttérben a Deep State (Mély Állam) és azok képviselői/alkalmazottai ellen. Kivonják az adott személyeket a forgalomból, katonai ítélőszék elé állítják őket, majd mennek Guantánamo-ra a börtönbe vagy kivégzik őket. Fontos eleme még a Q vonalnak, hogy az így kivont személyeket klónokkal vagy színészekkel helyettesítik, hogy az ne tűnjön fel, míg az akció be nem fejeződik. A Q akkora sikert ért el, most is annyian terjesztik a tőle származó hamis információkat, hogy az emberek többsége a kanapén ülve, popcornnal az ölében figyeli, ahogyan a Q és a Fehérkalaposok lépésről-lépésre felszámolják a Deep State-et. Immáron 5 éve és még mindig nem jöttek rá, hogy ők azok a bizonyos béka, amit lassan készre főznek a kondérban.

Volt-e erre példa a múltban, amikor világszintű változáshoz, új társadalmi rendszerek átalakításához használtak ilyen megtévesztő módszert? Azaz alkalmaztak-e a cél elérése érdekében ilyen pszichológiai hadviselést, amivel kontroll alatt tartották az ellenállást, majd lekapcsolták annak vezetőit?

Tessék megkapaszkodni, válasz igen. Ráadásul mikor történt mindez? Szinte hihetetlen, de a kommunizmus szovjet-orosz megerősödésekor.
A Bizalom-hadművelet (Операция „Трест”; Trust Operation)

Ha mélyebbre tekintünk a történelemben, akkor kiderül, hogy a Qanon nem más, mint egy majdnem 100 éves manipulációs taktika. Nem újdonság.
1921-1926-ban a kommunista Oroszországban a nép egy lehetséges felkelés közepén állt, hogy megpróbálja megdönteni a kommunista kormányt, amely már komolyan ellenőrizte Oroszország egészét. A tömegek elvakítása és a lázadók megfékezése érdekében létrehoztak egy kémelhárító ügynökséget.
Anatoily Golitsyn "New Lies For Old" című könyvében a volt KGB-tiszt figyelmeztet a kommunisták által alkalmazott taktikára és arra, hogyan fogják ezeket a nyugati világra is átültetni. Amit ő feltár, pontosan igazolja azt, amit sokan mondanak a Q-ról: kéz a kézben dolgoznak ugyanazon cél érdekében.

 

 

A Q-nak sok szlogenje van. Az egyik a "Trust the Plan", azaz a "Bízz a tervben".

Szovjet-Oroszország megalkotta a "Trust", a "Bizalom" néven ismert hadműveletet. Golitsyn elmagyarázza, hogy mi volt ez.
A gyengeség és fejlődés mintáját Lenin sikeresen alkalmazta az 1920-as években. 1921-ben Szovjet-Oroszországot a küszöbön álló összeomlás fenyegette. A háború tönkretette az ipart, a mezőgazdaság válságban volt. A "háborús kommunizmus" merev politikájából kiábrándult orosz nép a lázadás szélén állt; a terrorpolitika hatástalannak bizonyult; parasztlázadások voltak Szibériában és a Volga mentén; Ukrajnában, Grúziában, Örményországban és Közép-Ázsiában a nacionalista mozgalmak nyíltan szeparatizmust hirdettek és komoly veszélyt jelentettek a nemzeti egységre; a kronstadti haditengerészeti támaszponton a tengerészek fellázadtak. Külföldön a világforradalom reményei a németországi, lengyelországi és magyarországi kommunista vereségek után elszálltak. A nagy európai hatalmak, bár nem voltak egységesek, egyenként ellenségesek voltak a kommunizmussal és az új szovjet állammal szemben; egy hatalmas, Európa-szerte elterjedt orosz emigráns mozgalom a rendszer megdöntését tervezte. Szovjet-Oroszország teljes politikai és gazdasági elszigeteltségben volt.

Ebben a helyzetben, a Nyugattal szemben rendkívül kedvezőtlen erőviszonyokkal szembesülve Lenin olyan hosszú távú politikát dolgozott ki és indított el, amely a következő nyolc évben látványos sikert aratott. Ez a szándékosan félrevezető címet kapta: Új gazdaságpolitika, vagy NEP. Valójában messze túlmutatott a gazdaságon és meghatározta a rendszer fő politikai és ideológiai célkitűzéseit és taktikáját a belső és külső hatalom számára, valamint a nemzetközi kommunista mozgalom stratégiáját. A NEP feltételei szerint a szovjet vezetőknek a szeparatizmust a nemzeti köztársaságok föderációjának, a Szovjetuniónak a létrehozásával kellett felszámolniuk. Nemzeti, hosszú távú gazdasági tervezést kellett bevezetniük. Meg kellett tervezniük és ki kellett építeniük egy olyan villamosenergia-rendszert, amely az egész országot lefedi és összeköti. Meg kellett kezdeniük a világ erőviszonyainak megváltoztatását a kommunisták javára.

A szovjet biztonsági szolgálatot átszervezték, átnevezték OGPU-ra, és új politikai feladatokat kaptak. A dezinformációs és politikai műveletek szervezésére irányították. Az OGPU titokban hamis ellenzéki mozgalmakat hozott létre és irányított. Céljuk az volt, hogy a rendszer valódi ellenzőit az országon belül és kívül magukhoz vonzzák. Ezeket az ártatlan személyeket aztán a rezsim különböző módokon felhasználhatta. A dezinformáció csatornáiként működhettek; megzsarolhatták és ügynökökként toborozhatták őket; letartóztathatták őket és nyilvános bírósági tárgyalásokat tarthattak felettük. E technika jellegzetes, de nem egyedülálló példája az úgynevezett "Bizalom Hadművelet".
1921-ben, amikor a NEP elindult, az OGPU Szovjet-Oroszországon belül létrehozott egy hamis szovjetellenes szervezetet, a Közép-Oroszországi Monarchista Szövetséget. Ez egykor valódi szervezet volt, amelyet cári tábornokok alapítottak Moszkvában és Leningrádban, de 1919-20-ban a szovjet biztonsági szolgálat felszámolta. E szervezet egykori tagjai, köztük cári tábornokok és a régi arisztokrácia szovjet oldalra átállt tagjai névlegesen vezették a mozgalmat. A szovjet rendszer iránti új lojalitásuk nem volt kétséges, mivel elárulták korábbi barátaikat az antikommunista földalatti szervezetben. Ők voltak Bruszilov és Zajncskovszkij cári tábornokok, Potapov tábornok, a cári katonai attasé Jugoszláviában, és Jakusev, a cári közlekedési tisztviselő. A mozgalom legaktívabb ügynöke a cári Oroszország vezérkarának egykori hírszerző tisztje volt, akinek számos neve között szerepelt Opperput is.

 

 

A mozgalom ügynökei külföldre utaztak és bizalmas kapcsolatot létesítettek valódi antikommunista emigráns vezetőkkel, hogy (állítólag) összehangolják a szovjet rendszer elleni tevékenységet. A fontos emigránsok között, akikkel találkoztak, volt Borisz Szavinkov, valamint Wrangel és Kutepov tábornokok.
Ezek az ügynökök bizalmasan elmondták kapcsolataiknak, hogy az általuk képviselt szovjetellenes monarchista mozgalom már jól megalapozott Szovjet-Oroszországban, behatolt a hadsereg, a biztonsági szolgálat, sőt a kormány magasabb szintjeire is és idővel átveszi a hatalmat és visszaállítja a monarchiát. Meggyőzték az emigráns vezetőket, hogy a rendszer gyökeres változáson ment keresztül. A kommunizmus teljesen megbukott; az ideológia halott; a jelenlegi vezetőknek semmi közük a múlt fanatikus forradalmáraihoz. Szívük mélyén nacionalisták voltak és a rendszerük mérsékelt, nemzeti rendszerré alakult és hamarosan összeomolhat. A NEP-et az első fontos engedménynek kell tekinteni az oroszországi kapitalizmus helyreállításához vezető úton. Hamarosan politikai engedmények következtek. Emiatt, mondták a mozgalom ügynökei, az európai hatalmak vagy az emigráns mozgalmak bármilyen beavatkozása vagy ellenséges gesztusa nem lenne tanácsos, hanem tragikus, mivel az csak az orosz népet egyesítené a kormánya köré és így meghosszabbítaná annak túlélését.

Az európai kormányoknak és az emigráns vezetőknek véget kellene vetniük a szovjetellenes terrorista tevékenységeknek és a szovjet rendszerrel szembeni ellenséges magatartásukról a passzív elfogadásra kellene váltaniuk. Diplomáciai elismerést kell adniuk és növelniük kell a kereskedelmet. Így jobb lehetőségük lenne arra, hogy hozzájáruljanak a fejlődési folyamathoz. Az emigráns vezetőknek pedig vissza kellene térniük Oroszországba, hogy hozzájáruljanak a sikerhez.
Természetesen voltak kétkedők az emigránsok között, de a szervezet vezetőinek (különösen Bruszilov tábornoknak) a tekintélye meggyőzte a többséget. Ők készpénznek fogadták el a mozgalom dezinformációit és továbbították azokat az európai hírszerző szolgálatokban lévő befolyásos barátaiknak. Mire "titkos" hírszerzési információként a kormányokhoz eljuttatták, már igen hatásosan hangzott és amikor az idő előrehaladtával ugyanazt a történetet forrásról forrásra megerősítették, "titkos és megbízható" lett. Európa hírszerző szolgálatai elkötelezettek voltak és elképzelhetetlen volt, hogy mindannyian tévedjenek.

 

A „mozgalom” legnagyobb sikere, hogy végül a Szovjetunióba csalogatta a kommunistaellenes szervezkedés egyik vezéralakját is, Sidney Reilly-t, akit ott elfogtak és megöltek.
Lenin szavaival élve, a Qanon(ok) leginkább úgy jellemezhető(k), mint "hasznos idióták" gyülekezete. De tessék, egy olyan ember szájából, aki első kézből ismerte a szovjet kommunizmust, a Q maga az átcsomagolt kémelhárítás.

"A sajtónak nemcsak kollektív propagandistának és kollektív agitátornak kell lennie, hanem a tömegek kollektív szervezőjének is." - Vlagyimir Lenin
"Elég, ha a nép tudja, hogy választások voltak. Az emberek, akik leadják a szavazatokat, semmiben sem döntenek. Azok az emberek, akik a szavazatokat számolják, ők döntenek el mindent." - Joszif Sztálin
"A propaganda ügyes és folyamatos alkalmazásával az embereket rá lehet venni, hogy a paradicsomot pokolnak vegyék és fordítva is, hogy a legnyomorultabb életet is paradicsomnak lássák." - Adolf Hitler

A Qanon célja, hogy kiábrándítsa a tömegeket és a kormány (és mások által elkövetett) aljas tetteinek álcájaként szolgál. Nem szabad hinni a sok hazugságban és a Trump által elhozott megváltásban. "Bízz a tervben", miközben nem történik semmi. Akkor sem történt, mikor Trump volt hatalmon, de ezt kevesen akarják meglátni.

Számos példa szól Trump ellen, a hazugságairól. Az egyik, hogy a hivatalából való távozása előtt törvénybe iktatta, hogy a politikusok ismét nyíltan lobbizhatnak. Ez hogyan megy a "mély állam" érdekeivel szemben? Sehogy. Miért nem adott kegyelmet Edward Snowdennek, az NSA feljelentőjének, aki igazi hazafi, vagy Julian Assange-nak a WikiLeaks-től, aki leleplezte Hilary Clinton e-mail botrányát? Trumpnak négy éve volt arra, hogy kegyelmet adjon nekik, de nem tette meg. Ebből kiderül, mit gondol a szólásszabadságról. Trump, ahogyan a Qanon körökben jól ismert Flynn (Bruszilov?) tábornok is, ugyanúgy részei a hadműveletnek.

Vegyük figyelembe: azok, akik tudják, mi történik, nem beszélnek. Azok, akik semmit sem tudnak arról, hogy mi történik, nagyon sokat beszélnek. Miközben az a helyzet, hogy fogalmuk sincs, mi fog történni. Eléggé nyugtalanító, hogy az emberek egyetlen "Q" betűbe vetik a hitüket az interneten. Senki sem tudja, hogy ki az, vagy egyáltalán mi az. Vannak olyan találgatások, hogy ez egy mesterséges intelligencia rendszer lehet, amely megtanulja, hogyan kell beszivárogni a mozgalmakba; nem fizikailag, hanem hamis reményekkel, amelyek célja, hogy a mozgalmakat az erőszak felé terelje. A másik érdekes aspektusa ennek az egésznek, hogy a Q hívei kifejezetten konzervatív alapú közönség - amiben sok a bibliahívő keresztény. Mégis ezen emberek jobban hisznek a láthatatlan "Q"-ban, mint magában Istenben.

Érdekesség: az egyetlen nyugati történész, aki korlátozottan hozzáférhetett a "Bizalom" aktáihoz, John Costello arról számolt be, hogy azok harminchét kötetből álltak és olyan zavarba ejtő kusza szövevénye voltak a kettős ügynököknek, a megváltoztatott kódneveknek és az egymásba fonódó megtévesztő műveleteknek, amelyek "egy szimfonikus kotta bonyolultságával" rendelkeztek, hogy a hírszerző szolgálat orosz történészeinek nehéz volt elválasztani a tényeket a fantáziától.


Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon a Pokol a Földön számára. Szerkesztőink teljesen önkéntesen dolgoznak. Olvasóinktól függ, hogy rendszeres vagy egyszeri befizetésekkel segítsék munkánkat.
Adományozni itt lehet. Köszönjük.

 

(1 szavazat)

Oszd meg ezt a cikket

Egyedi látogatók

MaMa2128
TegnapTegnap3293
E-hétenE-héten5480

Adománya terjeszti az igazságot, legyőzi a hazugságokat és életeket ment.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet