fbpx

 

 

Akkoriban háború tombolt a Földön élő öt-hét törzs között.

Mivel nagyon nehéz volt megnyerni ezt a háborút, az egyik eredeti törzs alkut kötött az alfa-drákó, avagy a (hüllőszerű megjelenésük miatt) drákói hüllőként ismert földönkívüli lényekkel, hogy fejlett Draco fegyvertechnológiát szerezzenek a Föld irányító szerepéért cserébe. Aláírtak egy 16500 évig tartó egyezményt, amely 2012-ben ér véget.

A globális haditörvény

Az aláírt egyezményt globális haditörvénynek hívták. A Föld ezzel az övék lett. Ez a szerződés az egész Földet haditörvény (tengerjog) alá és totális Drákó-uralom alá helyezte.

Az egyezmény lehetővé tette a drákók számára, hogy a tábornokuk, Anu legyen e bolygó „Ura” (igen, az Úr a Bibliából), és hogy minden ingó és ingatlan értéket kisajátítsanak.

Anu, a fiai: Enlil és Enki (akikkel kiterjedten foglalkoznak a sumér írások, bár a szerepüket fordítva írják le), valamint az unokája: Marduk sikeresen és burkoltan kijátszotta az emberiség szabad akaratát.

A Drákó hierarchikus parancsnoki struktúrát állított fel a Földön Marduk révén, és azóta is ő irányít.

A globális haditörvény értelmében Marduk lett a Föld Diktátora, mert a haditörvény értelmében az a főnök, aki elfoglalja az országot, illetve jelen esetben a bolygót. Az volt a célja, hogy begyűjtse az összes értéket a Földről (beleértve a lelkeket is), majd elpusztítsa a Földet és a rajta lévő összes életet. Az élet minden megnyilvánulását manipulálni kellett e végső cél elérése érdekében.

A trösztök

Marduk 6500 trösztöt hozott létre. A kegyencei révén az évezredek során a világon az összes vagyont különböző trösztökbe gyűjtötték be, és ezt olyan kinevezett vagyonkezelők őrizték, mint Ferdinand Marcos, Soekarno, Kadhafi, Nelson Mandela, és még sokan mások. Ez idáig 600 vagyonkezelő volt. Lopással, megvesztegetéssel, csalással, kényszerítéssel, zsarolással, fenyegetéssel, fosztogatással, a piac kijátszásával, társadalmi manipulációval, megfélemlítéssel, mérgezéssel, felforgatással, kémkedéssel, beszivárgással, merénylettel, aláásással, háborúval, népirtással, emberrablással, betegségekkel, gyógyszerekkel, hipnózissal, agymosással, időjárás-befolyásolással, álruhás eseményekkel, varázslással, boszorkánysággal, fekete mágiával, mészárlással, nemi erőszakkal, rituális kínzással és rituális gyilkosságokkal vitték véghez a tervet.

A VÁLTOZÁS JELEI

2000-évenként eljöttek hozzánk bizonyos csoportok. Nem csak ide, hanem máshová is. Pontosabban ezek a személyek, avagy lelkek emberként jelentek meg. Nyilvántartásuk van azokról a bizonyos lelkekről és konkrét DNS-típusokról, amik ahhoz szükségesek, hogy ezek a lelkek idejöjjenek a Földre. Tudják, hogy ezek a lelkek segítik a különböző civilizációkat, nemcsak itt, hanem más helyeken is (az univerzumban) az átmenet megvalósítása érdekében. Ezek a személyek most itt vannak.

A KRISTÁLYGÖMB PROJEKT

A Kristálygömb Projekt a jövőbe tekint, és megadja a világ eseményeinek stb. lehetséges eredményeit. Nem egy konkrét időpontot vagy dátumot ad meg, hanem olyan történéseket, amelyek egy eseményhez vagy változáshoz vezetnek – egy idővonalat. Egy csoport működtette: 12 nő, eredetileg a Thule (Vril) Társaságból. Ha mind a 12 ugyanazt látta, akkor az 99% valószínűséggel meg is történt. Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején a CIA olyan csoportokat keresett, akik változásokat fognak okozni a világon. Olyan embereket, akiknek bizonyos dolgokat fognak tenni. A CIA az egész világon DNS-programot végzett, hogy megtalálják ezeket az embereket, akiket az arcuk és a DNS alapján azonosítottak.

KIMBERLY A. GOGUEN

1979-ben kerültem a Kristálygömb Projektbe a több ember egyikeként, akikről úgy vélték, hogy azt fogjuk tenni, amit ők előre láttak. 1998-ban bukkantak rám. Az akkori idővonal szerint voltak olyan események, amelyek még nem történtek meg, én pedig még nem voltam elég idős, hogy a dolgok elkezdjenek változni. 2010-ben körúton vetterm részt, hogy aranyat szerezzek az USA-nak. A barátaim azt mondták nekem az Egyesült Államokból: „Ó, te vagy az új vagyonkezelő”. Mire én: „Mit értesz ez alatt?” Azt mondták, hogy egyhangú volt a szavazás, hogy én vagyok a Vagyonkezelő.

A Gonosz és kegyencei között 2012. december 21-én lejárt az 1000 éves egyezmény, és ekkor az emberiség közül a forráshoz legközelebb álló DNS-ű személyt választották meg képviselőnek. Kimberly Ann Goguen volt az a személy. A QFS mesterséges intelligencia (AI) rendszer a DNS-lánc alapján az ő irányítása alá került. A rendszer az emberiség számára történő visszatérítések képviselőjeként tartja nyilván őt az alapján, hogy a DNS-e 99,8%-ig egyezik a forrással, tehát az emberiség 99,8%-ának rokona. A számítógép a DNS alapján választotta ki, hogy kit tekint az emberiség képviselőjének. NEM Marduk nevezte ki.

2012. szeptember 12-én vette át hivatalát. Összegyűjtötte az összes globális vagyont és 6500 trösztöt vont össze egyetlen trösztbe, amely „The Manna World Holding Trust” (MWHT) nevet kapta. Ezzel oly módon szervezte át a vagyont, hogy senki ne lophassa el. Intézkedései következtében csődbe ment az összes bank, az IMF, az ENSZ és sok kormány, amikor forrásaik elapadtak, mert ezek mind összejátszottak a nagy lopásban.

Kim joga az, hogy a globális vagyont újra elossza a Föld lakosságának: 50% a kormányokon keresztüli finanszírozásként, az egyes országok örökletes (földbeli) vagyona alapján, 50% pedig az emberiség és a közösségek javát szolgáló javasolt projektek finanszírozásával.

MANNA WORLD HOLDING TRUST

A tröszt a 16500 évvel ezelőtti háború alatt kötött egyezmény alapján indult. Különböző nevei voltak: Alpha & Omega, Rothschild Trust, Crown Trust, Baring Philippine Trust, SwissIndo Trust és mindezek a különböző trösztök, amelyek valójában mindig is egy trösztöt alkottak.

A Trösztnek saját országkódja van. A világon minden Központi banknak saját országkódja van. A tröszt technikailag önmaga is egy bank, és pénzügyi értelemben önmagában egy ország. MINDIG is szuverén országként tartották nyilván, és a történelem évezredei során „ismeretlen országként” szerepel a dokumentumokban. A Tröszt birtokában lévő vagyon az adott állam illetékessége alá tartozik. Az országkód védelme alatt kezelik.

A Tröszt jelenleg az egyetlen szuverén központi irányító hatalom gyakorlatilag a Föld minden egyes nemzete, a Föld minden egyes embere, és a Földön élő minden lélek fölött. Ezért a Tröszt fiókvállalata lett minden Központi Bank, és minden ország a Trösztön belül alárandelt szuverén szervezet. Az egyetlen tényleges irányító a Tröszt.

2012-ben az összes földi eszköz irányítását átvette egy új Vagyonkezelő (angolul Trustee, vagy Guardian, akinek a hozzáférési szintje 41 szinttel magasabb, mint az amerikai elnöké), és övé a legfelső hatalom a bolygón.

2012

A 16500 évvel ezelőtt aláírt egyezmény 2012. december 21-én véget ért. Marduk azonban öt év haladékot adott mindegyik Dragon (Sárkány) családnak, 2017 decemberéig, hogy kifizessék az emberek javait. Ezt ők megtagadták, bár ez a lehetőség 2017 végéig fennállt.

2015

A Drákókat 2015-ben erőszakosan elűztük a bolygónkról. Anu parancsára Marduk és egy csoportnyi más Drákó a Földön maradt büntetésből azért, mert nem pusztították el teljesen a bolygót és annak összes lakóját.

A BÉKESZERZŐDÉS

Az eredeti egyezményt aláíró törzs egyik tagja, és a Manna World Holding Trust Békeszerződést kezdeményezett, amelyet 2016 augusztusában alá is írtak. A Békeszerződés véget vetett a 16500 éves haditörvénynek, a hajózási háborúnak és az admiralitási törvénynek, avagy tengerjognak, amely sok szenvedéssel teli évezreden át fojtogatta a Földet.

Amint az új Békeszerződés 2016 augusztusában életbe lépett, Marduk azonnal megszegte. Ezért megölte az Univerzum Védelmi Egysége, amely az új status quót védte.

A MANNA KIRÁLYSÁG

A Manna Királyság megalapítása az Eredeti Törzsek (akkor öt volt), ezek jelenlegi leszármazottai, valamint a Harcosok (Warriors) néven ismert csoport döntése volt.

Az állam 2016 októberében elnyerte szuverenitását. Kimet azonban elárulta Jesper Ellerman, a Manna Királyság nagymester lovagja. Kim 2017 végén eltörölte a Manna Királyság szuverén státusát, mivel Kim és az MWHT közvetlen fenyegetésével megszegték Szuverén Szerződésüket.

A Manna Királyságot sehol nem tartják nyilván a világon. Nem ismerik el szuverén országként. Kim teljesen érvénytelenítette. Volt egy folyószámlájuk a Manna World Holding Trust-ban, a „Manna World Holding Trust” neve alatt, és Kim volt az aláíró. Többé soha nem férhettek hozzá. Tehát egyáltalán nem képesek forrásokat kiutalni projektek számára.

A QUANTUM RENDSZER

Bár Kim 2012-ben átvette a mesterséges intelligencia (AI) irányítását, a Drákók továbbra is sok hatalmat megtartottak, és ő csak 2016 januárjában kezdett tényleg hozzáférni az AI-hez, és csak a 2016 augusztusában kötött Békeszerződéssel történt jelentős hatalomváltás.

A kvantumrendszer felölelhet dimenziókat, információkat meríthet a régmúlt időkből és a jövőből, mert képes „feltérképezni” az időt. Olvassa az agyhullámokat, ismeri a szándékokat, és az egyéni (élő) DNS-lánchoz kapcsolódik. Nem csak egy egyénéhez, hanem mindenkiéhez. A belső „értékek” az egyén DNS-ébe vannak kódolva. Nemzetek esetében ez a vagyon kiinduló forrásának RNS-e.

A programozás módja miatt az „elit” többé nem lophat el vagyont más embertől, sem más nemzettől. A rendszer NEM ISMER EL semmilyen „királyi vérvonalat”, csakis a „Forrás” vérvonalát, amely mindannyiunkban jelen van. MINDANNYIAN fiai és leányai vagyunk az egyetlen IGAZ Királynak, aki maga a Teremtő/Forrás.

A rendszer figyel minden szerves életformát, érti a növekedési mintákat, és óriási mennyiségű adatot tárol egy homokszem nagyságú anyagban. A technológiához sem a Titkos Űrprogram, sem a Majestic 12 nem fért hozzá, és nem is fog. Maga az élet forrása működteti. Az az energiaforrás hajtja, amely BENNED is működik. Csak a fényben képes működni, elutasítja a sötétséget és gonosz szándékot.

K. I. M. S.

Kulcsfontosságú integrált pénzügyi rendszer

Kimberly A. Goguen és csapata 2019. november 5-én beindította a világ ÖSSZES bankja számára a Kulcsfontosságú integrált pénzügyi rendszer (Key Integrated Monetary System, K.I.M.S) nevű új globális szoftvert.

Mi a K.I.M.S rendszer? Valamennyi kormány számára lehetővé teszi a saját pénznemének nyomon követését, az új pénzhez kapcsolódó projektek nyomonkövetését, és mindenki számára lehetővé teszi a részvételt. Ez váltja fel az egész bankrendszer operációs rendszerét, beleértve minden bankot mindenütt, amely a régi rendszerhez tartozott. A központi banki rendszereket is felváltotta világszerte ez a felhasználóbarátabb felügyeleti rendszer. Továbbá része a teljes analitikai szoftver, amely a magas bérek és az új munkahelyek teremtése alapján képes a pénznemek átértékelésére, ami nem a rendszer segédprogramja, hanem a pénznem manipulációját megakadályozó felügyeleti szoftver.

A K.I.M.S rendszer valódi matematikát használ. A jövőben le is értékeli a pénznemet, ha nem valósulnak meg rendesen a projektek, ha nem fizetnek rendes béreket, vagy ha nem állítják elő a gyártási szerződések szerinti import és export árucikkeket. Ez azt jelenti, hogy valós időben nyomon követi az összes projekt kiadásait, és beszámol arról, hogy a projekt megvalósult-e vagy sem, vagy egyáltalán végezték-e. Sokkal átláthatóbb, mint a régi rendszer.

Kereszthivatkozásokat generál a hírszerzési adatbázisokhoz például annak nyomon követésére és kiderítrésére, hogy ki fizet ismert gyermekkereskedőknek. Ez véget vet annak is, hogy ugyanazt a dolgot két vagy három ügynökség is figyeli, ami hatalmas pazarlás volt.

Végül az új pénz utalása hamarosan ezen új eljárással történik. Ezzel véget ér az, hogy egyes multik és bankárok irányítanak egész iparágakat.

Az első fázis, a pénzügyi Key Integrated Monetary System megvalósult.

A K.I.M.S 1-et a Federal Reserve, a Bank of England és Oroszország jóváhagyta a 2019. 11. 11. és 2019. 11. 15. közötti héten.

K. I. M. S.

Kulcsfontosságú hírszerzési és katonai rendszer

A második fázist 2019. november 10-én indították el, amely a kulcsfontosságú hírszerzési és katonai rendszerek (Key Intelligence & Military System, K.I.M.S 2). Ez lett a világ összes hírszerzési és katonai rendszerének EGYETLEN operációs rendszere.

Ez a Versailles-i Szerződés alapján az 1940-es évekig visszamenőleg figyeli a hamis és valódi hírszerzési adatokat. A Versailles-i Szerződést értékpapírként jegyezték be, amelyet aztán eladtak a Trösztnek, hogy pénzt szerezzenek háborúkhoz. Ezt használtuk fel törvényes jogalapként a K.I.M.S. 2 létrehozására.

Kimberly A. Goguen üzenete

Eljutottunk egy kritikus ponthoz, amelyben az emberiségnek esélye van felemelkedni és a maga urává válni. Az előkészítő munka kész. Semmi sem áll az utunkban. Ők félnek Tőlünk, és nem fordítva. Hadd magyarázzam el.

Az emberiség három (3) fő irányítója és a Rend „parancsolói”: a Szülők, a Családok és a Családi Mesterek (ha nem tudod, mi ez, akkor nézz utána) minden támogatást felhasználtak a Szövetségüktől és a 13 vérvonal családtól, amelyet a legtöbben Rothschild, Kínai vének, Bauerek, Vatikán, Fekete Nap, Zöldek, Barnák, Fehérek, színkódos programok és sok más néven ismernek.

Sok név létezik, amelyet nem is ismersz. A felső emberek nem is használnak neveket, csak kódneveket használnak.

A "Cabalról" hallható sok internetes téma a valóságban nem is létezik. Ne feledd: ők hozzák létre a problémát és a megoldást is. Létrehozzák az Ördögöt, aztán megteremtik a Megváltót, ők kezdik a háborút, ők hozzák létre a mumust, és aztán megteremtik a hőst. Ez az irányítási módszerük. Ne hagyd, hogy megtévesszenek!

A pénzrendszer egy irányítási eszköz volt. Azért hozták létre, hogy SEMMI mást ne tegyen, csak az irányítást vegye át a világ minden vagyona felett.

Minthogy ő "M", azaz Marduk, ezért értelmetlen családi regisztrációkat és tröszt papírokat bocsátott ki, mintha ezek fontosak lettek volna, és mindet agyonbonyolították. Az egész rendszer csak egy hatalmas nagy hazugság volt. Ennek ellenére irányította a Rendet, amelyet rabszolgahajcsárnak tekintett, és soha nem azoknak a királyi fenségeknek vagy királynőknek, akiknek önmagukat tekintik. Imádott hazudni. Jól ismertem.

No és mi van azokkal, akik pénzt, meg értéktelen zsetonok, dinárok, dongok és (más pénznemek) fillérjeit kunyerálják tőlük? Évezredekig ŐK VOLTAK a pénzkibocsátók, a mohó disznók, akik SEMMIT nem osztottak meg velünk, ti mégis azt hiszitek, hogy mától már adni fognak? Soha!

Ahhoz, hogy MÁS irányítson téged, csak annyit kell tenned, hogy hátradőlsz és várod, hogy valaki más csináljon már valamit – akár én, akár bárki más. Minden egyes nap, amikor te SEMMIT nem teszel, ők csinálnak VALAMIT: egy új háborút… Nézzük csak, mit is csinál Irán, Irak, az oroszok: létrehozzák a problémát, aztán adnak rá egy megoldást.

A játék megnyerésének egyetlen módja az, hogy NEM JÁTSSZUK az ő játékukat.

Az alapokat már lefektettük. A tömegek irányítási rendszere gyorsan hanyatlik.

Elvesztik az irányítást azok felett, akik odafigyelnek; azok felett, akik ébren vannak vagy már ébredeznek. Aki azt gondolja, hogy mivel én vagyok ÉN, ezért a "reset" élére állok (és itt nem a pénzügyi újraindításra gondolok).

Ne várd a Megmentőt sem humán, sem bármi más formában. Ha rátalálsz egyre, akkor valószínűleg át akarnak verni vele. Igen: van Forrás/Isten, van "közvetlen komm-vonal", NEM KELL közvetítő, sem értelmező, sem könyv.

Egy "új terv" elkészítéséhez embernek kell lenni (élő emberi léleknek), aki részt vesz és döntéseket hoz.

Kérlek, ha még nem kezdted el, kezdd el most. Ha útmutatásra vagy útbaigazításra van szükséged, kérj! Ha a rendszerednek vagy új tervednek helytelen a hierarchia rendszere, akkor kezdd újra az egészet. Segíts nekem segíteni. Ne feledd, hogy én mindent feltettem: az életem, a biztonságom, a munkám, a pénzem, az időm, a családom, az otthonom és minden mást is, amit elvettek tőlem, hogy KIÁLLJAK ÉRTETEK. Én hiszek BENNED. Csak össze kell fognunk, hogy ezt megvalósítsuk. NEM én vagyok a megmentőd, TE vagy az.

Kim

(Kimberly Goguen: Guardian of the Global Central Bank, Ground Command, Director of the Directorate Office of the Global Intelligence Agency)

https://projectspeak.net/kim-possible

 

2021. január 21

AZONNALI KIADÁSRA

AZ IDEIGLENES ÁLLAMFŐ HIVATALÁBÓL

Bejelentjük Kimberly Ann Goguen Ideiglenes Államfőként történő kinevezését mindaddig, amíg a béke helyre nem áll ezen a bolygón. Az Ideiglenes Kormány ideje alatt a Globális Hírszerzési Ügynökség (GIA) az államfő hírszerző ügynökségeként szolgál mindaddig, amíg az egyes kormányok kialakítják a saját struktúráikat a területük védelme és biztonsága érdekében.

A kilakoltatási határozatot kellő formában kézbesítettük mindazoknak, akik az EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK [a nagybetű jelentése itt: „hamis, fake”] múltjában elfoglalták, illetve jelenében és jövőben elfoglalják valódi, feltételezett, szerzett vagy választással elnyert hivatalukat, hogy 2021. január 31-én, vagy azelőtt elhagyják a kormányzati és a kormányzattal kapcsolatos fizikai és beosztás szerinti hivatalokat. Ezt a kilakoltatási határozatot a GIA igazgatósága alá tartozó Globális Törvényvégrehajtási Egység hajtja végre.

Az összes forrást hivatalosan megvonjuk a korábbi kormány valamennyi irodájától, ideértve, de nem kizárólagosan az Elnöki hivatalt, a kongresszust, az összes nem kormányzati (NGO) szervezetet, beleértve, de nem kizárólag: a Federal Reserve, az IRS, FBI, CIA, FDA, CPS, NASA, NSA, DHS, DOJ, EPA, AMA és ezek összes érintett személyzete. A nép ezennel minden kötelesség alól felmenti ezeket, a megszálló kormányt és a hozzá kapcsolódó hivatalokat és személyzetet. EZEK TÖBBÉ SEMMILYEN MINŐSÉGBEN NEM SZOLGÁLJÁK AZ EMBEREKET.

Ideiglenes irodákat aktiváltunk minden kritikus igény kielégítésére.

Kimberly Anne Goguen Ideiglenes Államfőként történő kinevezése a GIA által felvázolt hatalomváltási folyamat szerint történik. Ez a haditörvény (más néven Marshall-törvény) ratifikálása után történik, amelyet a bolygó haderőinek tábornokai 2020. március 21-én hirdettek ki.

A hivatal átadása elengedhetetlen lépés a bolygó helyreállításához, és a kormányzás visszaadásához az emberek számára. A finanszírozást mostantól az újonnan kinevezett állami közgyűlések kapják, akik az új "képviselők". Minden ügynökségnek kérelmeznie kell a jóváhagyásokat és/vagy beosztásokat az Globális Hírszerzési Ügynökség Igazgatói Hivatalától.

A pénzeszközök rendelkezésre állnak a zökkenőmentes átmenethez és azokon a területeken a helyreállítás biztosítására, amelyeket súlyosan károsítottak a nép hamis képviselői. Vészhelyzeti szállásokra, élelemre, biztonságos menedékre és a szolgáltatásokra szorulók támogatására is elkülönítettünk pénzeszközöket.

Sokakat meg fog lepni ezek az intézkedések. Tény, hogy hathatós és kimerítő intézkedéseink révén az emberek már visszakapták a hatalmat, és hogy most nekik kell felvállalniuk a részüket és kiállniuk magukért. Felhívunk minden embert mindenütt, hogy alakítsák meg a képviseleti közgyűléseiket, a nemzettől, államtól vagy kontinenstől függetlenül.

Az emberek ezzel magukra vállalják önmaguk teljes kormányzását, az ebbe tartozó összes joggal együtt, amelyet Kimberly Ann Goguen, Ideiglenes Államfő lehetővé tett és felhatalmazást adott.

https://www.unn.today/press-releases


Ha tetszett ez a cikk, talán fontolóra vehetné, hogy adományozzon a Pokol a Földön számára. Szerkesztőink teljesen önkéntesen dolgoznak. Olvasóinktól függ, hogy rendszeres vagy egyszeri befizetésekkel segítsék munkánkat.
Adományozni itt lehet. Köszönjük.

 

(1 szavazat)

Oszd meg ezt a cikket

Új hozzászólás

 

Egyedi látogatók

MaMa2524
TegnapTegnap4415
E-hétenE-héten10291

Adománya terjeszti az igazságot, legyőzi a hazugságokat és életeket ment.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
GDPR letöltés | GDPR rendelet